Bouwstenen voor een integrale wijkaanpak

Hoe ga je van start met een integrale wijkaanpak? Op basis van beproefde kennis uit de wetenschap en praktijk heeft WijkWijzer een procesmodel ontwikkeld met vier bouwstenen voor een slagvaardige wijkaanpak. Het procesmodel vind je hieronder.

Het procesmodel is niet bedoeld als voorschrijvend stappenplan, maar als ondersteunend en inspirerend kader. Want een integrale wijkaanpak is altijd maatwerk. De bouwstenen grijpen als tandwielen op elkaar in: iedere ontwikkeling en beslissing werkt door in andere onderdelen van het proces. Reflectie en wendbaarheid zijn hierbij essentieel; de bouwstenen kunnen elkaar in de praktijk regelmatig overlappen. Denken en doen wisselen elkaar continu af .

Deze bouwstenen komen uit het Praktijkboek Slagkracht in de wijk. Ga naar dit praktijkboek voor meer informatie en praktijkvoorbeelden.

Klik op de tandwieltjes voor meer informatie.

Tandwielen

Tandwielen
Oriënteren Ontwerpen Initiëren Uitvoeren

Oriënteren

Elke wijkgerichte aanpak start met een gebiedsanalyse. Wat speelt er in het gebied? Wie zijn de belangrijkste stakeholders en partijen? Herkennen bewoners en andere relevante partijen de probleemdiagnose? Is de stapeling van opgaven dermate urgent, ernstig en complex, dat een integrale en domeinoverstijgende aanpak noodzakelijk, haalbaar en gerechtvaardigd is?

Ontwerpen

In deze bouwsteen ontwikkelen betrokken partijen samen een passende aanpak op basis van de vastgestelde ambities en de mogelijkheden van partijen. Naast het opstellen van een uitvoeringsprogramma (voor de komende 3 tot 4 jaar), geef je in deze fase ook de organisatie-, participatie- en monitoringsstructuur vorm.

Initiëren

Als er consensus is over nut en noodzaak van de integrale aanpak, moeten de betrokken partijen gezamenlijk van wal komen. In de initiatieffase wordt het fundament gelegd voor een slagvaardige, langjarige integrale aanpak. Vorm een lokale alliantie en formuleer doelen en ambities op basis van de gebiedsanalyse.

Uitvoeren

Tijdens de uitvoering gaat het erom tegelijkertijd ‘de goede dingen te doen’ en die dingen ‘goed te doen’. Omdat er sprake kan zijn van onverwachte ontwikkelingen, voortschrijdend inzicht of veranderende omstandigheden, is een lerende aanpak nodig. Monitoring en participatief actieonderzoek helpen om koers te houden.

Maak een account aan

Om artikelen aan je leeslijst toe te voegen en om artikelen en events met bepaalde thema's of van specifieke organisaties of auteurs te volgen, moet je ingelogd te zijn.