Dashboard Zicht op Wijken

De leefbaarheid en veiligheid staan in sommige gebieden in Nederland onder druk. Problemen zoals werkloosheid, armoede, onderwijsachterstanden, woonproblematiek, en een slechte gezondheid stapelen zich daar op. Bovendien zijn die problemen ongelijk verdeeld over het land. En zelfs binnen gemeenten zijn er grote verschillen.

Om lokale, regionale, en landelijke organisaties beter zicht te geven op de spreiding van deze maatschappelijke uitdagingen, biedt het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid dit dashboard aan. Per subthema is er in Zicht op Wijken een brede set aan gegevens eenvoudig toegankelijk tot op wijkniveau. Ook zijn wijken en gemeenten onderling vergelijkbaar. En waar mogelijk laat het dashboard ontwikkelingen door de tijd heen zien. Zo wordt gebiedsgericht werken nog effectiever.

Dashboard Zicht op Wijken

Dit is de eerste publieksversie van het dashboard. Net als het nationaal programma, is het dashboard een samenwerking van verschillende ministeries (BZK, JenV, OCW, SZW, en VWS). Heb je vragen over een integrale wijkaanpak of wijkgericht werken? Dan kun je hier je vraag stellen aan WijkWijzer. Heb je technische vragen of tips over hoe het dashboard beter kan? Stuur dan een mail naar zichtopwijken@minbzk.nl.

Maak een account aan

Om artikelen aan je leeslijst toe te voegen en om artikelen en events met bepaalde thema's of van specifieke organisaties of auteurs te volgen, moet je ingelogd te zijn.