Wat is wijkgericht werken?

Veel gemeenten werken wijk- of kerngericht om in hun beleid en uitvoering rekening te houden met verschillen tussen gebieden. Wijkgericht werken vraagt om ambtelijk vakmanschap en vlotte samenwerking tussen domeinen binnen de gemeente.

Wat is wijkgericht werken?

Wijkgericht werken is het organiseren van gemeentelijke taken op wijk- of stadsdeelniveau, vanuit de overtuiging dat elk gebied zijn eigen karakteristieken kent en daarom een passende aanpak nodig heeft. Met wijkgericht werken streven gemeenten ernaar om beter aan te sluiten op de kenmerken en behoeften van bewoners en gebruikers.

Wat is het verschil met een wijkaanpak?

In tegenstelling tot een integrale wijkaanpak heeft wijkgericht werken geen projectmatig of programmatisch karakter. Wijkgerichte werkwijzen richten zich ook niet per definitie op het verbeteren van de leefsituatie van bewoners in het gebied en koppelen ook niet altijd meerdere opgaven aan elkaar. Bijvoorbeeld ook taken als het uitgeven van paspoorten, het houden van gesprekken met bijstandscliënten of het beheer van de openbare ruimte kan via wijkgericht werken worden georganiseerd.

Wie voert het wijkgericht werken uit?

Wijkambtenaren (zoals een wijkmanager, buurtcoördinator, gebiedsregisseur of wijkadviseur) zijn de spil van het wijkgericht werken: zij vormen de schakel tussen de gemeentelijke organisatie (de systeemwereld) en de bewoners en ondernemers in de wijk (de leefwereld). Veelal kijken wijkambtenaren hoe zij de kansen en opgaven in een gebied samen met organisaties en bewoners kan oppakken.

Hoe is het wijkgericht werken georganiseerd?

De positionering van de wijkambtenaar binnen de organisatie verschilt per gemeente. Vaak valt het wijkgericht werken onder het sociaal of het fysieke domein, soms is het een aparte portefeuille of dienst (bijvoorbeeld publiekszaken). De positionering heeft invloed op de manier waarop geluiden uit de buurt de gemeentelijke organisatie binnenstromen. Daarnaast werken sommige gemeenten met wijk-, kern- of stadsdeelwethouders om de verbinding tussen bewoner en gemeente te versterken.

Meer informatie en handvatten

Hoe geef je als gemeente succesvol en effectief vorm aan wijkgericht werken? Als je op zoek bent naar handvatten om het wijkgericht werken vorm te geven of een stap verder te brengen, lees dan hier verder:

Maak een account aan

Om artikelen aan je leeslijst toe te voegen en om artikelen en events met bepaalde thema's of van specifieke organisaties of auteurs te volgen, moet je ingelogd te zijn.