Leerkringen SPUK Kansrijke Wijk – Leren van en met elkaar

WijkWijzer organiseert thematische leerkringen voor professionals die werken aan de SPUK Kansrijke Wijk in 20 NPLV-focusgebieden.
Auteur Peter Mulder

WijkWijzer organiseert thematische leerkringen voor professionals die werken aan de SPUK Kansrijke Wijk in de 20 NPLV-focusgebieden. Per leerkring staat één thema centraal. Elke leerkring bestaat uit een serie van vijf sessies, met workshops, locatiebezoeken en presentaties. Deelnemers krijgen kennis, werkwijzen en voorbeelden vanuit andere gebieden en van experts en ervaringsdeskundigen uit de wijken. De focus ligt op het toepassen van deze kennis binnen de lokale programma’s.

Thema’s van de leerkringen

De hoofdthema’s van deze vijf leerkringen (à 5 sessies per leerkring) zijn:

  • Armoede en schulden
  • Re-integratie
  • Veerkracht en weerbaarheid
  • Ontwikkeling jonge kind
  • Integrale aanpak

Opzet en doel van de leerkringen

Het doel van de leerkringen is om een leerproces op gang te brengen dat impact heeft op wat er in de wijk gebeurt – niet alleen op de professionals en actieve vrijwilligers, maar juist ook de wijkbewoners. Uitwisseling van kennis en ervaring combineren we met interessante sprekers uit het werkveld. Per leerkring staat één van bovenstaande thema’s centraal. Een leerkring bestaat uit een serie van vijf sessies met workshops, locatiebezoeken en presentaties.

Voor wie?

Wij vragen de 20 focusgebieden om, per thema, de juiste persoon te selecteren en aan te melden voor de betreffende leerkring. Het gaat dan om professionals die coördinator zijn van of verantwoordelijk zijn voor de hoofdthema’s in de gebieden – met een inhoudelijke rol en goede werkcontanten in de wijk en met de alliantiepartners. Degenen die in een positie zijn om het geleerde de wijk in te brengen.

Planning

In de loop van 2024 en 2025 plannen we per thema vijf leerkringsessies. Die vinden merendeels plaats op locatie – we richten ons daarbij op plekken goed bereikbaar zijn. Een sessie is een dag of een dagdeel, afhankelijk van het thema en de opzet.

SPUK Kansrijke Wijk

Voor de 20 gebieden verbonden aan het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) is financiering beschikbaar gesteld via de SPUK-regeling Kansrijke Wijk. In deze regeling hebben vier ministeries (OCW, SZW, VWS en BZK) geldstromen gebundeld. De regeling is bedoeld voor de preventie van armoede en schulden, veerkracht en weerbaarheid, re-integratie, ontwikkeling van het jonge kind, school en omgeving, een gezonde leefomgeving en de programmabureaus.

Meer weten?

De NPLV-programmabureaus in de focusgebieden hebben een uitnodiging ontvangen met meer informatie. Meer weten? Neem contact op met Peter Mulder, die vanuit WijkWijzer dit project leidt.

Maak een account aan

Om artikelen aan je leeslijst toe te voegen en om artikelen en events met bepaalde thema's of van specifieke organisaties of auteurs te volgen, moet je ingelogd te zijn.