Systeeminnovatie voor de duurzame verbetering van kwetsbare wijken

Auteur
Organisatie WijkWijzer
Thema's Wijkaanpak

In Nederland bestaan verschillende kwetsbare wijken waar complexe problemen zich opstapelen, zoals armoede, schulden, werkeloosheid, schooluitval, gezondheidsproblemen en criminaliteit.

Een samenhangende aanpak om de leefsituatie in dit soort wijken te verbeteren, heet ook wel een ‘wijkaanpak’ (of ‘wijkenaanpak’ of ‘gebiedsgerichte aanpak’). Op het gebied van wijkaanpak gebeurt er al veel: gemeenten, maatschappelijke organisaties, bewoners en andere spelers werken op allerlei manieren aan
het verbeteren van hun wijken. Ook het Rijk doet investeringen, bijvoorbeeld in Nationaal Programma Rotterdam-Zuid en in 16 aangewezen stedelijke vernieuwingsgebieden.

Met een volgend kabinet wordt deze collectieve wijkaanpak mogelijk geïntensiveerd. Maar wat moet daarin de aandacht krijgen? In deze white paper verkennen we het aspect van innovatie. We stellen de vraag: wat kan innovatie betekenen voor de wijkaanpak, en hoe zou het in de context van de wijkaanpak kunnen worden georganiseerd?

Download de publicatie

Maak een account aan

Om artikelen aan je leeslijst toe te voegen en om artikelen en events met bepaalde thema's of van specifieke organisaties of auteurs te volgen, moet je ingelogd te zijn.