Wil jouw organisatie opgavegericht samenwerken? Deze tools helpen je verder

Auteur
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Veel van de opgaven in onze samenleving zijn zo ingewikkeld, dat ze niet meer alleen vanuit losse ministeries, provincies of gemeenten kunnen worden opgepakt. Denk bijvoorbeeld aan de aanpak van huiselijk geweld en de schaarste op de woningmarkt. Daarom is samenwerken over de grenzen van departementen en bestuurslagen heen steeds vaker gewenst.

Renate Beckers en Koen Janssen ontwikkelden vanuit het rijksbrede programma Grenzeloos Samenwerken twee tools die ze delen via WijkWijzer: de Koerskaarten Opgavegericht Werken en een Dialoogmethode voor teams. Neem voor meer informatie of advies contact met ze op via de Postbus Grenzeloos Samenwerken.

Koerskaarten Opgavegericht werken

Met deze serious game kunnen teams spelenderwijs vertrouwd raken met opgavegericht werken. Aan de hand van een aantal vragen voeren spelers een dialoog om samen een specifiek thema te onderzoeken en betekenis te geven.

De koerskaarten zijn een hulpmiddel voor samenwerkingsverbanden die verbonden zijn rond een opgave om hun aanpak te onderzoeken en zo nodig bij te stellen. Zo krijgt Opgavegericht werken een extra impuls.

Het werkt het beste, als de spelersgroep divers is samengesteld. Het spel krijgt meer dynamiek wanneer verschillende disciplines zijn vertegenwoordigd en de spelers afkomstig zijn uit verschillende organisaties of organisatieonderdelen. De online kaarten zijn voor gemeenten en andere overheden gratis aan te vragen via de Postbus Grenzeloos Samenwerken. Het is ook mogelijk om fysieke kaarten te bestellen voor 34,50 per set via bureau De Koers.

Dialoogmethode: de dialoog als voertuig voor netwerkontwikkeling

Opgavegericht werken, talentgericht werken en intern verbinden om buiten meer impact te bereiken: hoe ziet dat eruit in termen van gedrag? En als we dat helder hebben, via welke ‘besmettingsstrategie’ langs welke ‘sociale platforms’ laten we dit dan z’n werk doen in de organisatieontwikkeling?

Bovenstaande vragen komen aan bod in een dialoogmethode die is ontwikkeld om opgavegericht (samen) te werken in teams en daarmee organisatie- en netwerkontwikkeling te stimuleren. Het is in te zetten voor alle teams waarbij sprake is van een gemeenschappelijk doel en onderlinge afhankelijkheid in het bereiken van dat doel. Dat kunnen project- of programmateams zijn maar ook opgaveteams, ketens of netwerken. Een beschrijving van de methode staat in het LinkedIn-artikel van Renate Beckers. Je kan ook de podcast beluisteren waarin Koen Janssen met Anna Vogel (RVO) met Renate Beckers in gesprek gaat over de dialoogmethode.

Maak een account aan

Om artikelen aan je leeslijst toe te voegen en om artikelen en events met bepaalde thema's of van specifieke organisaties of auteurs te volgen, moet je ingelogd te zijn.