WijkWijzen

Foto William van Amstel

Wie zijn die beleidsmakers, sociaal professionals en actieve bewoners die zich inzetten voor leefbare en veilige wijken? Elke maand zetten we iemand in de spotlights die dagelijks bezig is met het verbeteren van wijken en buurten. We noemen ze WijkWijzen. Deze maand: William van Amstel, voorzitter Wijkteam Dauwendaele (Middelburg).

 

De kracht van het wijkteam

In juni 2022 sloot William van Amstel een keer aan bij een overleg van het Wijkteam, omdat hij nieuwsgierig was naar wat daar gebeurde. Tijdens die bijeenkomst nam de vorige voorzitter afscheid en voordat hij het wist was Van Amstel zijn opvolger. Van Amstel had een aantal jaar in de gemeenteraad van Middelburg gezeten, dus hij kende veel medewerkers van de gemeente.

Dauwendaele is een multiculturele wijk die veel in beweging is en vaak negatief in het nieuws is geweest. Er waren autobranden, samenscholingen en mensen voelden zich er niet meer veilig. Nu, twee jaar later, durven mensen er weer over het straat en komen ze weer naar het winkelcentrum. Van Amstel: “Ik heb de mogelijkheid gekregen om door middel van verbinding alle belangrijke zaken bespreekbaar te maken binnen de wijk. En geregeld dat er wat mee wordt gedaan. Dat heb ik samen met de gemeente, politie, handhavers, welzijnsorganisaties en andere organisaties en jongerenwerk voor elkaar gekregen.”

Bekijk hier alle WijkWijzen

Casus: Jaarwisseling zonder incidenten

“Begin december maakte ik me zorgen om de veiligheid met de feestdagen in een berucht deel van de wijk. Samen met allerlei organisaties kwamen we bijeen in een soort spoedzitting”, vertelt Van Amstel. Aangesloten waren bijvoorbeeld mensen van de gemeente, politie, handhaving en jongerenwerk. “Politie en handhaving hadden niet voldoende mensen met de feestdagen. Toen zijn we samen met jongerenwerk rondes door de wijk gaan lopen. Jongerenwerk kent de jeugd. Op Oudejaarsdag hebben we de laatste ronde gelopen. En wat gebeurde er? Niks! Er zijn geen meldingen van incidenten geweest bij de politie, handhaving of de brandweer. Dat is een mooi succes,” zegt Van Amstel enthousiast. “Inmiddels lopen meer mensen uit de wijk die rondes. De woningstichting is daar ook actief bij betrokken. Nu komen er geen klachten meer, maar voorstellen.”

Van Amstel’s symbool voor de wijkaanpak: Verbinden

“Mijn taak is te kijken naar wat er speelt in de wijk en welke projecten er lopen. Ik heb contact met bewoners, gemeentefunctionarissen, scholen, de woningstichting, de wijkagent, etc. Ik bezoek en spreek die mensen. Want alleen op die manier kun je verbinding leggen. Als het nodig is, beleg ik een bijeenkomst van het wijkteam. De wijkmanager van de gemeente is daar ook bij. Die informeer ik over alles wat ik doe. Het wijkteam bestaat uit tien vrijwilligers die in Dauwendaele wonen.”

Wat werkt in de wijkaanpak?

  • Alles moet uit de wijk komen. “Dan voelen mensen zich gezien en gehoord,” legt hij uit. “Zo zijn ze zelf verantwoordelijk voor wat er moet gebeuren.” Als wijkvoorzitter brengt Van Amstel mensen samen én in gesprek met de betrokken medewerker van de gemeente. Daarnaast biedt hij ondersteuning bij de organisatie van zaken.
  • Je moet mensen zelf verantwoordelijk maken. “Stel ze vragen als: wat is jouw probleem? Hoe denk je dat dat anders kan? Help mensen als ze het moeilijk vinden om die vragen te beantwoorden. Het resultaat is dat bewoners minder wijzen naar politie en gemeente en meer zelf oplossen.”

 Je hebt elkaar nodig: dat zegt alles

“Je hebt elkaar nodig,” herhaalt Van Amstel. Daar heeft hij niets aan toe te voegen. “Zo is het gewoon. Alles wat je eraan toevoegt maakt het nodeloos ingewikkeld.”

Wil je in contact komen met William van Amstel? Dat kan! Ga naar zijn LinkedIn-pagina.

Maak een account aan

Om artikelen aan je leeslijst toe te voegen en om artikelen en events met bepaalde thema's of van specifieke organisaties of auteurs te volgen, moet je ingelogd te zijn.