12 december 2023

Onderzoeksagenda Leefbaarheid en Veiligheid

Naar een lerende aanpak voor kennisontwikkeling binnen het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid
Auteur Anneke Brock, Matthijs Uyterlinde, Freek de Meere
Organisatie WijkWijzer

Het doel van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) is om de leefbaarheid en veiligheid in de meest kwetsbare gebieden in Nederland op orde te brengen. Hiervoor is het belangrijk dat gemeenten en hun partners in de stedelijke focusgebieden niet alleen ‘de goede dingen doen’, maar dat ze tegelijkertijd weten wat het effect daarvan is. Om hieraan bij te dragen stelde WijkWijzer op verzoek van het ministerie van BZK de Onderzoeksagenda Leefbaarheid en Veiligheid op: een overzicht van negen belangrijke thema’s waarop onderzoek nodig is, en een aantal uitgangspunten om het onderzoek goed vorm te geven.

De Onderzoeksagenda maakt helder welke kennis nodig is om de ambities van het NPLV waar te maken en brengt focus aan in het onderzoek naar wijken. Met de Onderzoeksagenda stimuleren we dat er beter gebruik gemaakt wordt van elkaars inhoudelijke expertises. Niet alleen om de praktijk te verbeteren, maar óók om onderzoeksmoeheid onder bewoners en de uitvoerende professionals te voorkomen. We brengen samenhang aan in de kennisopbouw op het gebied van (actie)onderzoek, zowel in de stedelijke focusgebieden als in andere kwetsbare gebieden.

De Onderzoeksagenda moet de aanpak in de 20 stedelijke focusgebieden van het NPLV vooruithelpen, maar is evengoed bedoeld voor andere gemeenten die werken aan leefbare en veilige wijken.

Download de publicatie

Maak een account aan

Om artikelen aan je leeslijst toe te voegen en om artikelen en events met bepaalde thema's of van specifieke organisaties of auteurs te volgen, moet je ingelogd te zijn.